Praktische informatie

Kennismaking

Het 1e gesprek duurt 30 minuten, is gratis en geheel vrijblijvend

Wanneer dit goed voelt voor de ouder(s), het kind en voor mijzelf, kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek en het te volgen coachtraject van uw kind.

Intake

Dit gesprek kost 60 euro (incl. BTW)

 

 Tijdens dit gesprek waarbij de ouders of verzorgers aanwezig zijn, gaan we kijken welke hulpvraag er is vanuit het kind c.q. ouder(s) en welke doelen behaald willen worden. Uw kind is hierbij niet aanwezig. U krijgt van tevoren een vragenlijst toegestuurd.  

Coaching

De coachsessie kost 60 euro (incl. BTW) 

Spelenderwijs ga ik samen met uw kind aan de slag met de gestelde doelen. Aan het einde is er nog een korte terugkoppeling met u als ouder(s) of verzorger(s) wat we hebben gedaan en zullen eventuele opdrachten voor thuis met u doorgenomen worden.

Evaluatie

Dit gesprek kost 60 euro (incl. BTW)

Het evaluatiegesprek vindt na

3 tot 4 coachsessies plaats.

We bespreken samen de ontwikkelingen en ervaringen tot dus ver en bekijken of eventueel verdere coaching nodig mocht zijn.